• +45 74 75 51 54

  • Lejebetingelser


    Lejebetingelser ved Rømø Sommerhusudlejning. 

    Ved kontraktindgåelsen er 1. rate = 25% af lejen+depositum og evt forsikringspræmie forfalden til betaling, og bedes indbetalt via vores hjemmeside. Restbeløbet, = 2. rate, senest 60 dage før ankomst. Efter modtagelsen af 1. rate er lejeforholdet bindende. Såfremt lejer herefter ikke ønsker at gennemføre lejemålet refunderes 1. rate ikke. Bliver lejer forhindret i gennemførelse af lejemålet, refunderer  Rejseforsikring indbetalt leje Jf. forsikringsbestemmelser.Hvis forsikringen er tilvalgt. Betales 2. rate ikke til forfaldsdato, betragtes dette automatisk som en annullering af Deres reservering, og genudlejning af feriehuset/boligen vil blive igangsat.


    Indbetalt lejeforskud samt evt. forsikringspræmie refunderes ikke. Hvis lejer har indbetalt det fulde lejebeløb,og ved manglende gennemførelse af lejemålet ikke kan opnå dækning fra Feriehus-Lejer Forsikringen, vil lejer, såfremt feriehuset/boligen genudlejes, få refunderet indbetalt leje i samme forhold som genudlejningen minus kr. 1000,00. 


    De fastsatte priser er afgivet under forbehold overfor trykfejl o.l. Lejeforholdet omfatter det nævnte ferie- hus/bolig med alt tilbehør, som angivet i vor beskrivelse. Ferihuset/boligen må ikke beboes af et større antal personer end angivet i kontrakten. Ved overbelægning har udlejeren ret til at bortvise overtallige personer. Husdyr (hunde, katte osv.) må kun holdes med udlejers tilladelse. Feriehuset/boligen står til disposition fra kl. 15.00 på ankomstdagen og skal være fraflyttet senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Ved afrejse må lejeren drage omsorg for at feriehuset/boligen med alt tilbehør er rengjort og i samme stand som ved overtagelsen. Eventuelle omkostninger for elektricitet, telefon, olie, brænde og deslige betales ved nøgleafleveringen på afrejsedagen. Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der hører til feriehuset/boligen, herunder også alt inventar. Lejeren er forpligtet til at erstatte alle mangler og skader, der kan tilbageføres til hans ansvar, og som er opstået i den tid han har beboet feriehuset/boligen. Depositum,fra kr. 1000.00 til dækning af småskader og manglende rengøring og lign. vil blive opkrævet, og evt. restbeløb vil blive sendt til lejers adresse/konto sen- est 30 dage efter lejekontraktens udløb. Papirbleer, vat og lignende må aldrig udskylles gennem klosettet. Tilstoppelse af afløb og påfølgende op- gravning blive en bekostelig affære og vil blive foretaget på lejers regning. Telte, campingvogne og lignende må ikke opstilles på grundstykket. Ejer og udlejer påtager sig intet ansvar overfor lejerne mens disse bebor feriehuset/boligen, og der er ikke tegnet forsikring under nogen form for lejerne eller disses ejendele. Udlejer er ikke ansvarlig overfor opståede skader, ulykkestilfælde, støjgener, insekter, tab eller lignende op- stående uregelmæssigheder. Udlejeren kan grundet force majeure i krigs- og strejke- og lignende situationer opsige lejeforholdet med omgående virkning. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer med hensyn til lejeforholdet gælder dansk rets almindelige regler og afgøres ved retten i Tønder.